Reprodukcija na drvu.
Dimenzije 12×13,5×2,5 cm, izrađeno prema dizajnu za kalendar kojeg je 2005. godine Vasko Lipovac izradio za Splitsku banku.