Panorama Atelje 2011.

Atelje (2011.) –  Kliknite na fotografiju za 360 panoramu

Prostor današnjeg ateljea u Vukovarskoj ulici Vasko Lipovac je kupio, adaptirao, održavao te u njemu intenzivno radio od 1990. do 2006.godine. Od 2011. godine Atelje je otvoren za javnost. Osim što je mjesto u kojem se čuva najveći dio ostavštine Vaska Lipovac, Atelje omogućava javnosti uvid u radni prostor umjetnika, nezaobilazan je kao memorijalni dio i potrebno ga je održavati i očuvati u izvornom obliku jer predstavlja značajan dio baštine grada i obogaćuje njegovu kulturnu ponudu.


Fundus

Fundus ateljea čini oko 1000 skulptura, više stotina slika, više od 2000 crteža, stotine skica, studija i modela, nastalih od vremena studija do posljednjih dana života, što sve zajedno čini reprezentativan kronološki presjek ukupnog stvaralaštva Vaska Lipovca.

Fototeka / Dijateka / Videoteka

Fotodokumentaciju Ateljea Vaska Lipovca čine arhivske i recentne fotografije, negativi i dijapozitivi, filmovi. Materijal se odnosi na život Vaska Lipovca, njegovu obitelj te umjetnički rad i djela. Videodokumentacija se sastoji od presnimaka tv-emisija o temi Vasko Lipovac, videozapisom popraćene su brojne izložbe i događanja.

Hemeroteka

Uz dokumentacijsku građu redovito se prikupljaju i evidentiraju članci i prikazi iz dnevnog tiska i stručnih časopisa vezani za osobu i djelo Vaska Lipovca, djelatnost udruge, tematiku kulturne baštine i njezine zaštite te o muzeološkoj problematici općenito.

Biblioteka

Biblioteku u Ateljeu Vaska Lipovca čine raznovrsne publikacije referentne za opus Vaska Lipovac i širi umjetnički uvid. Biblioteka je zatvorenog je tipa i uz dozvolu njome se mogu koristiti studenti i stručni javni djelatnici radi izrade stručnih i znanstvenih projekata.

Sve zajedno čini reprezentativan kronološki presjek ukupnog stvaralaštva Vaska Lipovca.