1950.

 • Josip Depolo: Bez manifesta – Isključivo radni program, Sutra se u Umjetničkom paviljonu otvara izložba novoosnovane grupe “Mart”, Vjesnik, 20. 10. 1957. External link
 • Josip Depolo: Dinamični prodor, Uz prvu izložbu grupe “Mart”, Vjesnik, 29. 10. 1957. External link
 • Maligec Rudolf: Državna majsterska delavnica prof. Krste Hegedušića, Jakopčev paviljon, Ljubljanja, 07. 01. 1958., katalog izložbe, Ljubljana, 1958.
 • Radoslav Putar: Nove mogućnosti, Uz izložbu jugoslavenske grafike u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, Narodni list, 22. 05. 1958. External link
 • Vesna Barbić: Presjek fundusa Gradske galerije suvremene umjetnosti od pet godina otkupa 1954.-1959., katalog izložbe, Galerije suvremene umjetnosti, Zagreb, 03.07. – 23.09. 1959., str.3 i 25 External link
 • Vladimir Majerović: Slikari Petlevski i Lipovac izlažu u Engleskoj, Večernji Vjesnik, 25. 05. 1959., str.11 External link
 • Hans Hess: 2 Yugoslav Painters, Vasko Lipovac, Ordan Petlevski, katalog izložbe, Leicester Museums and Art Gallery, lipanj, 1959.
 • Katarina Ambrozić et al.: III Salon 59, Slikarstvo, Kipartsvo, Tapiserija, Galerija likovnih umjetnosti, Rijeka, katalog izložbe, Rijeka, 1959.
 • Uluh, Izložba Mladih u čast 40-godišnjice Skoj-a, Umjetnički Paviljon, Zagreb, 25.V-21.VI.1959., Zagreb, 1959, str.36
 • Anon.: Naš mladi slikar Vasko Lipovac izlaže u Engleskoj, Pobjeda, 09. 08. 1959. External link
 • Boris Kelemen: Slikarstvo poslijeratne generacije, katalog izložbe, Galerija Varaždin, 12. 12. 1959 – 23. 12. 1959., Varaždin, 1959.