Reprodukcija na drvu.
Dimenzije 12x12x2,5 cm, izrađeno prema dizajnu kalendara, kojeg je 2005. godine Vasko Lipovac izradio za Splitsku banku.