Reprodukcija na drvu.
Dimenzije 13x12x2,5 cm, izrađeno prema dizajnu za kalendar kojeg je 2005. godine Vasko Lipovac izradio za Splitsku banku.