Reprodukcija na drvu slike Remorker iz 1979. godine.
Dimenzije 12x12x2,5 cm, izrađeno prema dizajnu za kalendar kojeg je 2005. godine Vasko Lipovac izradio za Splitsku banku.