Fotografije nerealiziranog odmorišta Brela i fontane PC Koteks, kao i realiziranih i privremeno postavljenih skulptura na području Splita 3.