Pred impozantnim mnoštvom posjetitelja sinoć je u zagrebačkom Umjetničkom paviljonu otvorena velika izložba skulptura Vaska Lipovca »Biciklisti«

Poznati splitski kipar Va­sko Lipovac umjetnik je srednje generacije. U svom se dugogodišnjem i plodo­nosnom stvaralačkom raz­doblju s podjednakim ža­rom i strašću posvetio sli­karstvu i kiparstvu. Stvarao je djela jasnog mediteran­skog ugođaja, ali i ona na­glašenog erotizma i voajeri- zma. Likovnoj javnosti po­znate su njegove trodimen­zionalne slike i reljefi poput »Picigina«, »Nevere« i »Nim­fe«.

Kompozicija njegovih sli­ka uvijek je vrlo jednostav­na: gore i dolje su plohe, a u sredini ljudske gotovo čunjaste figure. U posljednje dvije godine iz Lipovčeve ki­parske radionice izašao je ciklus koji je predstavljen na toj na sinoć otvorenoj izložbi.

Šezdeset skulptura viso­kih oko metar čine instala­ciju nadahnutu biciklistič­kom utrkom. Vozači izrađe­ni od poliestera sjede na biciklima od već umjetnikova tradicionalnog materija­la drveta. Utrka ima svog pobjednika, ali i svog gubit­nika. Lipovac je tako uspio postići različite varijacije na spomenutu utrku. Izložene su i skice i crteži koji su po­služili kao predložak za re­alizaciju skulptura. O va­žnosti te izložbe najbolje svjedoče riječi ravnateljice Paviljona Lee Ukrajinčik koja je istaknula da je, na­kon dugogodišnjeg prikaza stvaralaštva isključivo za­tvorenog zagrebačkog kru­ga, taj najstariji domaći izlo­žbeni prostor ugostio um­jetnika koji dolazi iz Dalma­cije.

Kustos paviljona i ujedno autor izložbe Stanko Špoljarić primijetio je da je naglasak Lipovčevih bicikli­sta na njihovim portretima koji na 60-metarskoj stazi voze svoju životnu utrku.

Lipovac je jednostavnom formom progovorio o život­nim temama naše svakod­nevnice. Prema umjetniko- vom osobnom priznanju, sportske su mu teme vrlo bliske i uvijek im se rado vraća. Zagrebački ljubitelji umjetnosti »Bicikliste« će moći pogledati do 15. listo­pada. Nakon toga u njima će uživati posjetitelji u Sportskom selu u Laussanei te stanovnici Kolna i Lju­bljane.

S. Marjanović, Večernji list, 21.9.1995.