Na inicijativu sportskog društva Jadran pokrenuta je inicijativa za obnovu jedinstvenog reljefa kojeg je Vasko izradio za hotel Jadran. Svi koji imaju dijelove Vaskovog reljefa imaju ih priliku vratiti. Informacije o načinu povratka mogu se dobiti pozivom u tajništvo SD Jadran na broj mobitela 098/946-5659 ili e-mail: sdjadran@xnet.com.
Više u članku Slobodne Dalmacije iz pera novinara Pere Smolčića.